Villkor för användning

Välkommen till AB Effektforms tjänst Min Besiktning. Via denna tjänst kan du som använder den redovisa egen besiktning av lägenhet inför inflytt/avflytt/åtgärd i enlighet med din hyresvärds instruktioner.

Genom att använda Min Besiktning samtycker du till följande villkor för din åtkomst till och användning av sajten och innehållet som tillhandahålls på eller via webbplatsen (”Användarvillkor”). AB Effektform kan ändra Användarvillkoren när som helst, varvid de reviderade Användarvillkoren kommer att gälla när de publiceras på
www.minbesiktning.se

 

Personuppgifter

AB Effektform anlitas av din hyresvärd för att tillhandahålla Min Besiktning och AB Effektform behandlar dina personuppgifter på uppdrag av hyresvärden. För att säkerställa att dina personuppgifter skyddas har AB Effektform tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med din hyresvärd. Din hyresvärd är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För information om hur din hyresvärd behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta din hyresvärd eller besök din hyresvärds webbsida för information om personuppgiftshantering.

 

Programvara och webbsida

AB Effektform innehar och behåller alla immateriella rättigheter till webbsidan och dess innehåll, såsom programvara och kod, utseende och annat upphovsrättsligt skyddat. Du äger rätt att använda Min Besiktning, men inga rättigheter till densamma övergår på dig genom detta nyttjande. Min Besiktning får endast användas om du är hyresgäst (oavsett om du är en fysisk eller juridisk person) i syfte att tillhandahålla av din hyresvärd efterfrågad information (nedan ”Informationen”). Du äger inte rätt att kopiera, modifiera eller ändra innehållet på webbsidan på något sätt, utöver att tillföra Informationen.

 

Uppladdning av Information

Du kan ladda upp Information, i form av text och/eller bilder, samt skriva ut den. Du har inte tillgång till någon annans information än din egen. Det är din hyresvärd som avgör vilken information som efterfrågas. Vid eventuella frågor kring det, vänligen kontakta hyresvärden.

I den omfattning av dig uppladdad Information utgör immaterialrättsligt skyddat material (som foton t. ex.) ger du AB Effektform rätt att lagra information under den tid som din hyresvärd begär, samt att fritt dela denna upphovsrättsligt skyddade Information med din Hyresvärd.

Genom att använda Min Besiktning intygar du att du bara kommer att ladda upp och publicera eller på annat sätt göra tillgängligt Information som du har rätt och behörighet att dela. Du intygar vidare att du har rätt och behörighet att bevilja AB Effektform de rättigheter avseende din Information som anges ovan.

Genom att använda Min Besiktning samtycker du till att till att du varken kommer att använda webbplatsen på ett sätt eller dela något innehåll som är i strid med gällande lagstiftning. Inte heller får du använda webbplatsen på ett sätt som kan kränka någon annans personliga integritet, eller som kan uppfattas som stötande på annat sätt. Du äger inte heller rätt att ladda upp information som kan skada Min Besiktning, såsom trojaner, virus eller annan skadlig kod. Du samtycker till att inte använda webbplatsen, eller innehåll som tillhandahålls på eller via webbplatsen, för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag.

AB Effektform förbehåller sig rätten att radera Information som AB Effektform kan anta är i strid med de villkor som följer av dessa Användarvillkor. AB Effektform kan vidare komma att göra polisanmälan och/eller rapportera till din hyresvärd.

För det fall du anser något av Informationen du avser att ladda upp vara konfidentiell, så ombeds du att istället vända dig direkt till din Hyresvärd. AB Effektform tar inget ansvar för konfidentiell information som laddas upp i Min Besiktning, utöver i den omfattning som följer av eventuellt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Säkerhet och lösenord

Du får inte försöka komma åt eller använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Min Besiktning.

 

Kontakt
Om du har några frågor rörande Användarvillkoren, vänligen kontakta anvandarvillkor@minbesiktning.se.